خدمات مطب

ترمیم دندان

ترمیم دندان ( پرکردن):

زمانی که پوسیدگی ، شکستگی و یا سایش باعث آسیب تاج و یا ریشه دندان میشود و بنا به تشخیص دندانپزشک ، درمان دندان مزبور نیازمند روکش نمودن نمی باشد ، صورت می گیرد . نحوه انجام کار به اینصورت است که ابتدا پوسیدگی به طور کامل تراشیده و حذف میشود و سپس قسمتهایی از تاج که از بین رفته است با استفاده از مواد ویژه ایی در داخل دهان شکل می گیرد.

ترمیم دندان بر اساس نوع ماده مصرفی دو روش  مختلف دارد :

ترمیم های همرنگ دندان (کامپوزیت ): با استفاده از مواد رزینی و پلیمری خاص صورت میگیرد و رنگ ترمیم صورت گرفته مشابه دندان های بیمار است . در گذشته مواد ترمیمی همرنگ دندان سریعا ساییده میشدند و دوام کمی داشتند ولی با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی ، مواد امروزی از این حیث مشابه ترمیم های غیرهمرنگ می باشند.

ترمیم های غیر همرنگ ( آمالگام ): با استفاده از مخلوطی از آلیاژهای فلزی ( نقره ، جیوه ، سرب ، مس ، ...) صورت می گیرد و رنگ آن نقره ای - خاکستری است ؛ هر چند که در گذر زمان تیره تر شده و به سیاهی نزدیک میشود .پس از سالها اختلاف نظر علمی ، هنوز مدرکی که حاکی از مضر بودن جیوه موجود در این مواد برای بیمار دندانپزشکی باشد به دست نیامده است ؛ با اینحال در برخی کشورهای پیشرفته ، استفاده از آن به دلیل صدمات زیست محیطی ناشی از ورود جیوه به فاضلاب شهری از دستگاههای دندانپزشکی ممنوع شده است .

 

انتخاب نوع ترمیم بستگی به تشخیص دندانپزشک و خواست بیمار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترمیم غیر مستقیم ( اینله و اونله ): 

 

در این روش که بنا به تشخیص دندانپزشک در موارد خاصی به بیمار توصیه میشود ، پس از حذف پوسیدگی ها و آماده سازی دندان ، قالبگیری انجام شده و به لابراتوار ارسال میشود . در لابراتوار ترمیم دندان فرم داده شده و ساخته میشود و در مطب به دندان چسبانده میشود . به علت پروسه لابراتواری هزینه این روش بیشتر است از ترمیم های معمول که در داخل دهان انجام میشوند .

در گذشته ماده مصرفی این روش طلا بود ولی در حال حاضر بیشتر از رزین های کامپوزیتی و سرامیک ها استفاده میشود که هر دو همرنگ دندان می باشند.