خدمات مطب

جرمگیری

جرمگیری

 

جرم لایه سفت شده رسوبات میکروسکوپی است که به تدریج شکل می گیرد . عوامل تشکیل دهنده آن  مواد غذایی ، ترکیبات معدنی بزاق ، ترشحات باکتریها و ... میباشد. جرم ابتدا حجم کوچکی دارد و رفته رفته بزرگتر میگردد . جرم کاهش دهنده اتصالات لثه به دندان میباشد و ایجاد بیماری لثه میکند . هرچه جرم بیشتر باشد ، خطر ابتلا به بیماری لثه نیز بالاتر است.جرم توسط مسواک و نخ دندان حذف نمیشود و نیازمند جرمگیری در دندانپزشکی میباشد.

جرمگیری صحیح و علمی برای دندان آسیب زننده نمیباشد و بالعکس سلامت نسوج لثه را نیز افزایش میدهد . جرمگیری در بعضی افراد ایجاد حساسیت موقتی به سرما میکند ؛ این مورد باعث شده که بسیاری از مردم جرمگیری را اشتباها مضر فرض کرده و از انجام آن سرباز زنند و نتیجتا دچار بیماری لثه و حتی در موارد حادتر لقی و از دست دادن دندان شوند. 

بسته به سرعت تشکیل جرم، که در افراد مختلف متفاوت میباشد ، بارها در طول زندگی نیاز به جرمگیری میباشد .  بعضی افراد ممکن است هر چند سال یکبار نیاز به جرمگیری داشته باشند و بعضی دیگر هر چند ماه یکبار.