خدمات مطب

محافظ ورزشی دهانی

" محافظ ورزشی " یا " محافظ دهانی " یا " محافظ ورزشی دهان" یا " محافظ ورزشی دندانها " عبارت از لایه انعطاف پذیر نسبتا ضخیمی است که ورزشکارانی که احتمال وارد آمدن ضربه شدید به دهان و دندان آنها زیاد است ( ورزشهای رزمی ، بوکس ،...) در هنگام ورزش در داخل دهان خود قرار میدهند تا خطر شکستگی دندانها به حداقل برسد . به دو صورت کلی وجود دارد : انواع پیش ساخته که در فروشگاه های خاص این رشته ها موجود است و انواعی که پس از قالبگیری از دهان ویژه همان فرد ساخته میشود . نوع دوم به دلیل تطابق بهتر با دهان و دندانهای فرد ، محافظت بیشتری را تامین میکند و بیشتر توصیه میشود .