خدمات مطب

دندان مصنوعی فوری

دندان مصنوعی فوری

 

گاهی فرد نیازمند دندان مصنوعی میباشد و دندانهای وی قابل نگهداری نمیباشد . در روال معمول باید همه دندانها کشیده شوند و پس از حدود سه ماه قالبگیری جهت ساخت دندان مصنوعی انجام پذیرد . شرایط شغلی و معاشرتی برخی افراد امکان سه تا چهار ماه بی دندانی را به آنها نمیدهد . برای این افراد میتوان دندان مصنوعی فوری تهیه کرد تا حتی یک روز هم بدون دندان دیده نشوند. روش کار به این صورت است که در زمان حضور دندانها ، قالبگیری انجام میشود و قبل از کشیدن دندانها ، دندان مصنوعی ساخته میشود. سپس در یک روز تمامی دندانها در طی یک جراحی کشیده و لثه ها بخیه میشوند و دندان مصنوعی بلافاصله پس از اتمام جراحی توسط یک لایه ارتجاعی و نرم در دهان قرار میگیرد . این لایه نرم در ماههای ابتدایی چندین بار تعویض میشود. مهمترین مزیت این روش زیبایی است ولی استفاده از این روش نیاز به صبر و تحمل زیادی دارد زیرا درد و آزار ناشی از آن در روزهای اول زیاد میباشد . این دندان معمولا پس از یکسال باید تعویض گردد.