خدمات مطب

پروتز پارسیل با اتچمنت

پروتز پارسیل یا همان پروتز کروم – کبالت نیاز به اجزایی جهت تامین گیر و کاهش لقی دارد ، این اجزا قلاب ها و گیره های فلزی هستند که به کناره دندانها گیر می کنند و لقی را کم می نمایند. این قلاب های فلزی معایبی دارند ؛ از جمله :

- دیده شدن فلز هنگام لبخند و تکلم و نتیجتا تاثیر منفی بر زیبایی 

- ایجاد سایش و لقی در دندان مجاور

- خطر ایجاد پوسیدگی در دندان

- تغییر شکل و شکسته شدن به مرور زمان

جهت رفع این عیوب گاهی از اتچمنت کمک میگیریم که به روکش دندان وصل میباشد و بسیار زیباتر است