خدمات مطب

بازسازی تاج

بازسازی تاج (بیلدآپ ) :

دندانهای درمان ریشه ( عصب کشی ) شده قبل از روکش شدن نیازمند بازسازی تاج می باشند ، زیرا قسمت عمده ای از ساختار تاج دندان در طی درمان ریشه برداشته می شود . در این پروسه در داخل کانال ریشه دندان پین ( پست ) از جنس الیاف تقویت کننده کربن ، تیتانیوم و یا استینلس استیل ( فولاد زنگ نزن ) چسبانده میشود و سپس مواد ویژه بازسازی کننده تاج به پست مذکور و ساختار باقیمانده تاج متصل میشود . پس از طی این روند ، تراش تاج و قالبگیری جهت تهیه روکش صورت می گیرد.

 

در صورت عدم روکش شدن دندان پس از این پروسه در بعضی موارد خطر شکستگی دندان وجود دارد . اینکه پس از بازسازی تاج ، دندان نیازمند روکش میباشد یا خیر به   تشخیص دندانپزشک برمی گردد. 

 

 

 

 

1-      جایدهی پست پیش ساخته درون کانال ریشه دندان عصب کشی شده

 

 

 

2-      اتصال مواد بازسازی کننده تاج 

 

 

 

3-      تهیه و چسباندن روکش بر روی کل مجموعه