مشکلات دهان و دندان

پوسیدگی دندان

در دهان باکتریهایی وجود دارند که به سطح دندان می چسبند و از خرده ها و باقیمانده های میکروسکوپی غذا تغذیه می کنند و از خود اسید ترشح میکنند . این ترشحات اسیدی به کلسیم موجود در ساختمان دندان آسیب میرساند و به مرور ایجاد حفره میکند . این حفره روز به روز بزرگتر میشود. وقتی این حفره در دهان و یا رادیوگرافی دیده میشود به آن پوسیدگی اطلاق میشود که در زبان عامیانه کرم خوردگی ( ! ) هم نامیده میشود .

در صورتی که پوسیدگی سطحی باشد یعنی محدود به مینای دندان بوده و به عاج دندان نرسیده باشد ، ممکن است با رعایت دقیق بهداشت دهان متوقف شود و پیشرفت نکند . بنابراین پوسیدگیهای اولیه نیاز به ترمیم ندارند ، بلکه نیازمند توجه زیاد بیمار هستند.تشخیص اینکه پوسیدگی اولیه هست یا خیر فقط توسط دندانپزشک ممکن میباشد و نه بیمار . بیمار نمیتواند بر اساس کوچک به نظر رسیدن پوسیدگی آن را اولیه فرض کند.

اگر پوسیدگی از مینای دندان فراتر برود و به عاج برسد ، حتما باید ترمیم شود زیرا به علت استحکام کمتر عاج ، پوسیدگی دیگر متوقف نمیشود . برای درمان پوسیدگی و ترمیم دندان پوسیده باید ابتدا قسمت پوسیده شده دندان تراشیده و حذف شود و سپس قسمتهای تراشیده شده با مواد ترمیمی پرشود . برای همین به ترمیم دندان " پرکردن "هم میگویند.

دندانی که پوسیدگی اش به عاج رسیده است در صورت ترمیم نشدن دچار پیشرفت پوسیدگی میشود تا سرانجام پوسیدگی به عصب میرسد و دندان دچار دردهای شدید میشود و نیازمند درمان ریشه ( عصب کشی ) میشود .

همه افراد باید هر شش

ماه یکبار توسط دندانپزشک معاینه شوند تا در صورت شروع ، پوسیدگی تشخیص داده شده و درمان شود.