مشکلات دهان و دندان

بوی بد دهان

بوی بد دهان.

بوی بد دهان یا هالیتوزیس به معنای بوی نامطبوعی است که از ناحیه دهان به مشام میرسد . منشا این بو لزوما دهان نیست . برخی عواملی که منجر به بوی بد دهان میشوند عبارتند از :

- پوسیدگی شدید دندان

- آبسه و عفونتهای دندانی و دهانی

- بیماری های لثه

- کوتاهی در بهداشت دهان

- پروتزها و یا ترمیمهایی که امکان تمیز شدن مناسب نداشته باشند.

- مصرف دخانیات

- برخی از داروها

- بعضی از بیماریهای دهان

- بعضی از بیماریهای گوش و گلو و بینی

- بیماریهای تنفسی

- بیماریهای گوارشی

افراد مبتلا به بوی بد دهان ابتدا باید چک آپ کامل دندانپزشکی شوند و اگر دچار عوامل دندانی و دهانی نبودند توسط متخصصین گوش و گلو و بینی ، متخصص بیماریهای تنفسی و فوق تخصص بیماریهای گوارشی بررسی شوند . البته گاهی مواقع ترکیبی از عوامل فوق در ایجاد بوی بد دهان موثر میباشند.