مشکلات دهان و دندان

بدرنگی دندانها

بدرنگی دندانها.

رنگ دندان افراد بسته به ژنتیک  و عوامل دیگر متفاوت می باشد ، بعضی افراد دندانهای بسیار روشن و سفیدی دارند و برخی دندانهای زرد و عده ای تیره و خاکستری . به غیر از این عوامل دیگری نیز در بزرگسالی رنگ دندانها را تیره تر و یا زردتر میکند ، برخی از این عوامل عبارتند از :

- برخی بیماریهای مادرزادی

- غیر استاندارد بودن آب آشامیدنی در سنین کودکی

- مصرف دخانیات ( سیگار / پیپ / قلیان / چپق )

- نوشیدن مکرر چای پررنگ و یا قهوه

- مصرف خوراکیهای پرادویه و رنگی

- مصرف زیاد نوشابه های رنگی

- کوتاهی در بهداشت دهان

- جرم زیاد

- مصرف بعضی دهانشویه ها

- ترمیم دندان با مواد تیره رنگ

- مصرف مواد مخدر و توهم زا

خوشبختانه با پیشرفت مواد و روشهای بلیچینگ و سفید کردن دندان اکثر بدرنگی های دندان را میتوان بهتر نمود .