مشکلات دهان و دندان

باقی ماندن دندانهای شیری

باقی ماندن دندانهای شیری

دندانهای شیری از سن 7-6 سالگی شروع به افتادن می کنند و این ریزش تا حدود 13 سالگی ادامه می یابد . البته بسته به الگوی وراثتی در برخی کودکان زودتر و در برخی دیرتر رخ می دهد . کودک در این سالها باید تحت نظر دندانپزشک باشد تا کشیدن زودهنگام و یا باقی ماندن بیشتر از حد ، منجر به نامرتبی دندانهای دائمی نگردد. در بعضی کودکان نیز ممکن است جوانه بعضی از دندانهای دائمی به صورت مادرزادی وجود نداشته باشد که بسته به مورد ، ملاحظات خاصی را لازم میکند.