گالری تصاویر

اصلاح نمای لبخند

مورد شماره 1

خانم خ : در این مورد 8 دندان جلو در فک بالا لامینیت سرامیکی شد.

 

 

 

 

مورد شماره 2

خانم ق : در این مورد 5 دندان جلو بالا لامینیت سرامیک و یک دندان روکش تمام سرامیک شد.

 

 

مورد شماره3

خانم ق : در این مورد 10 دندان جلویی بالا لامینیت سرامیکی شد.

 

مورد شماره 4

خانم ف : در این مورد 4 دندان روکش تمام سرامیک و 4 دندان لامینیت سرامیکی شدند.

 

 

 

مورد شماره 5

خانم ع : 8 روکش جلوی بالای ایشان با 8 روکش تمام سرامیک مناسب تعویض شد.

 

مورد شماره 6

خانم م : برای ایشان 3 واحد روکش فلز- سرامیک  بر روی دندان و 4 واحد روکش فلز – سرامیک  بر روی 3 عدد ایمپلنت در فک بالا جایگزین شد .


 

مورد شماره 7

آقای ک : ایشان به طور مادرزادی فاقد یک دندان بودند که با ایمپلنت جایگزین شد و دندان قرینه آن که کوچکتر از اندازه نرمال بود با لامینیت کامپوزیتی بدون تراش دندان در یک جلسه اصلاح شد . برای ایشان ابتدا ارتودنسی انجام شد تا فضای دندانها مناسب شود.

مورد شماره 8

آقای ز : برای ایشان دندانهای جلو با روکش فلز – سرامیک و دندانهای عقب با 6 عدد ایمپلنت جایگزین شدند.

        

مورد شماره 9

خانم آ :بر روی دو دندان جلو 2 عدد لامینیت سرامیکی قرار دادیم .

 

مورد شماره 10

خانم آ : برای دندانهای جلو بالا 10 عدد لامینیت سرامیکی تعبیه شد.

مورد شماره 11

خانم ب : دندان میانی ایشان به دلیل شکستگی ریشه با ایمپلنت جایگزین شد . بر روی ایمپلنت و دندان کناری 2 روکش تمام سرامیک قرار داده شد.

 

مورد شماره 12

آقای ر : دچار سایش شدید دندانها بودند با روکش دندانها و قراردادن ایمپلنت درمان شدند.

 

مورد شماره 13

خانم گ : برای ایشان روکشهای تمام سرامیک بر روی دندانها و ایمپلنتها تعبیه گردید.