گالری تصاویر

بلیچینگ

مورد شماره 1

خانم س : برای ایشان 2 جلسه بلیچ برای دندانهای بالا انجام شد.یک جلسه برای دندانهای پایین انجام شد.

 

مورد شماره 2

آقای ه : برای ایشان 2 جلسه بلیچینگ بالا انجام شد