گالری تصاویر

پروتز پارسیل

خانم ک : برای ایشان بر روی روکشها اتچمنت قرار داده شد و بنابراین وقتی بیمار می خندید و صحبت میکرد اصلا مشخص نبود که پروتز دارد زیرا هیچ قلاب و گیرهای در سمت لب و گونه دیده نمیشد .