گالری تصاویر

بازسازی کامل دهان با ایمپلنت

بازسازی کامل دهان با ایمپلنت

مورد شماره 1

آقای ف : به دلیل بیماری شدید لثه تمامی دندانهای باقیمانده بنا به تشخیص متخصص لثه باید کشیده می شد . در فک بالای ایشان 8 ایمپلنت و در فک پایین 6 ایمپلنت قرار داده شد و فقط 2 دندان نیش بالا نگهداری و روکش گردید . به دلیل مسائل شغلی خاص ایشان برای ایشان قبل از کشیدن دندانها دندان مصنوعی فوری به صورت موقتی ساختیم و در همان جلسه جراحی در دهان ایشان قرار دادیم و ایشان حتی یک روز هم بدون دندان نبودند 

 

مورد شماره 2

ایشان قبلا تمامی دندانهای خود را کشیده بودند و با وجود مراجعه به چند همکار به هیچ وجه نتوانسته بودند دندان مصنوعی را تحمل نمایند . برای ایشان 8  ایمپلنت در فک بالا و 6 ایمپلنت در فک پایین قرار داده شد

مورد شماره 3

آقای ج : برای ایشان 17 عدد ایمپلنت قرار داده شد

مورد شماره 4

آقای ا : برای ایشان با 14 عدد ایمپلنت بازسازی کامل دهان با روکشهای ثابت انجام شد

مورد شماره 5

خانم ل : فک پایین ایشان با 6 عدد ایمپلنت روکشهای ثابت گذاشته شد

مورد شماره 6

آقای م : دندانهای عقب ایشان توسط ایمپلنت جایگزین شد و دندانهای جلویی ایشان توسط روکش اصلاح گردید 

مورد شماره 7

آقای ا : برا ی ایشان 13 عدد ایمپلنت قرار داده شد