گالری تصاویر

اوردنچر

مورد شماره 1

خانم ر : ایشان به دلیل تحلیل شدید استخوان آرواره سالها از لقی دندان مصنوعی پایین رنج ناراضی بودند . با قرار دادن 2 ایمپلنت در فک پایین مشکل ایشان حل شد

 

 


 

 

مورد شماره 2

آقای ک : برای ایشان در فک بالا 4 عدد ایمپلنت و اوردنچر ساخته شد و در فک پایین با 6 عدد ایمپلنت درمان ثابت انجام شد