گالری تصاویر

مسواک برقی

مسواک برقی وسیله  ای است که سر مسواک آن بر خلاف مسواک های معمول به شکل استوانه میباشد و توسط یک موتور کوچک این سر مسواکی به چرخش در می آید و در تماس با دندانها باعث تمیز شدن دندان میشود .  افرادی که در استفاده از مسواکهای معمولی دچار مشکل میباشند با این وسیله راحت تر خواهند بود.