گالری تصاویر

مفصل فکی

"مفصل فکی " یا " مفصل گیجگاهی- فکی " به محل اتصال و مفصل شدن فک پایین به جمجمه اطلاق میشود که در جلوی گوش قرار میگیرد. عملکرد این مفصل یکی از پیچیده ترین مباحث در دندانپزشکی محسوب میگردد. عضلات و تاندونها و لیگامانهای این مفصل عملکرد تنگاتنگ و نزدیکی با نحوه حرکت و تماس دندانهای بالا و پایین با یکدیگر و نیزعضلات ناحیه صورت و گردن و حتی شانه دارد . اختلال در سلامت این مفصل میتواند منجر به مشکلات بغرنجی گردد.